medilita-ES

UAB „Medilita“ – jauna ir inovatyvi ortopedijos ir sveikatingumo klinika, kurioje gaminami ortopediniai įtvarai bei jų priedai. Įmonė koncertuojasi ties inovatyviais, aukštos kokybės ortopedijos gaminiais. UAB „Medilita“ stengdamasi prisitaikyti prie rinkos poreikių ir pasiūlyti kuo didesnį paslaugų spektrą, atitinkantį klientų poreikius, pradėjo teikti sveikatingumo paslaugas – masažus, treniruotes, inversijos terapijos metodus. Dėl klinikos darbuotojo profesionalumo, jų sukaupto ilgametės patirties ortopedijos srityje, jų klientų pasitikėjimo ir aiškios verslo vizijos matymo įmonė įsteigė savo padalinius Kaune ir Klaipėdoje.

UAB „Medilita“ yra sėkmingos verslo idėjos pavyzdys, todėl norėdama išlaikyti ir sustiprinti konkurencinį pranašumą ir spartinti apyvartos ir pelningumo augimo tempus, įmonė pradėjo įgyvendinti iš dalies ES finansuojamą projektą „UAB Medilita veiklos optimizavimas diegiant elektroninio verslo sprendimus“ (projekto kodas 03.3.1-LVPA- K-806- 01-0244). Planuojama, kad projektų metų bus įsigyta kompiuterinė ir programinė įranga, kurios dėka bus įdiegta verslo valdymo sistema, veiklos duomenų valdymo, tikslų, pasiekimų vertinimo, veiklos planavimo ir gydytojų, organizacijų duomenų valdymo sistema bei sukurta el. parduotuvė. Įdiegus elektroninio verslo sprendimus įmonė gebės greitai ir lanksčiai reaguoti į rinkos pokyčius ir užtikrinti geriausią kainos ir kokybės santykį.

Projektas iš dalies finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal priemonę „E-verslas LT“, remiantis 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioritetu „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“. Bendra projekto vertė siekė 36,4 tūkst. eurų, iš kurių – 21,8 tūkst. eurų ES subsidija ir 14,5 tūkst. eurų įmonės nuosavas indėlis. Projekto veiklos buvo pradėtos įgyvendinti 2016 m. balandžio mėn. ir užbaigtos - 2017 m. rugsėjo mėn.