ORTOPEDIJOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ KOMPENSAVIMO TVARKA 

 

Pilna kompensavimo tvarka yra aprašyta LR Sveikatos apsaugos ministro įsakyme 2006 m. kovo 31 d. Nr. V-234: 

 

V-234 Dėl Ortopedijos techninių priemonių kompensavimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lė... (lrs.lt)

 

Ortopedinės techninės priemonės (OTP) yra skiriamos, kai apdraustasis kreipiasi į gydytoją specialistą dėl konsultacijos arba, kai jis yra konsultuojamas gydytojo specialisto palaikomojo gydymo ir Slaugos paslaugas teikiančioje ASPĮ, ligoninėse. 

 

Skirti OTP gali šie gydytojai specialistai:

 

• Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas. 

• Gydytojas chirurgas ir vaikų gydytojas chirurgas. 

• Gydytojas neurochirurgas. 

• Gydytojas ortopedas traumatologas. 

• Gydytojas reumatologas. 

• Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas. 

 

Yra kompensuojamos šios OTP ir laikantis šių terminų: 

 

Įtvarai (kojų, rankų, juosmens, kaklo) – suaugusiems kas dvejus metus, vaikams – kas metus, išskyrus pakartotinius susirgimus ar traumas. 

Kojų protezai: 

Pirminiai – 1-ą kartą po galūnės amputacijos ar reamputacijos, kai susiformuoja bigė 5-iems mėn. 

Nuolatiniai – III, IV, V mobilumo kas trejus metus. II -o mobilumo kas keturis metus. 

Rankų protezai – kas trejus metus. 

Ortopedinė avalynė – kas metus, sergantiems cukriniu diabetu ar reumatoidiniu artritu – kas šešis mėnesius. Vaikams – kas 6 mėn. 

Avalynės įdėklai – kas metus, sergantiems cukriniu diabetu kas 6 mėn. 

 

OTP kompensavimo sąlygos ir bazinės kainos yra nurodytos sąraše, kurį galima rasti: 

 

V-698 Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis kompensuojamųjų ortopedijos techninių p... (lrs.lt)

 

 Priemoką dėl dalinės kompensacijos ar technologinius ypatumus apdraustasis moka ortopedijos įmonei. OTP gali būti kompensuojama 100% arba 80%, priklausomai nuo OTP, diagnozės. Tos OTP, kurios kompensuojamos arba 100% arba 80%:  

 

100% kompensuojama šiems asmenis: 

 

• asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis, bei asmenims, kuriems yra sukakęs senatvės pensijos amžius ir teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis. 

• vaikams.

• valstybės remiamiems asmenims, gaunantiems socialinę pašalpą.

 

80% bazinės kainos kompensuojama: 

 

• iš dalies darbingiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas 30–55 procentų darbingumo lygis.

• asmenims, kuriems yra sukakęs senatvės pensijos amžius.

• kitiems apdraustiesiems, kurių gydymui, medicininei reabilitacijai ir ligos prevencijai būtinos ortopedijos techninės priemonės.

 

Jeigu jums gydytojas specialistas ar šeimos gydytojas rekomendavo OTP, pasikonsultuokite su ortopedine įmone dėl jos kompensavimo sąlygų.