Ortopedinių techninių priemonių kompensavimas

Patvirtinta Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2012 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-698, pakeitimas 2014 m.birželio 03d.,Nr.V-645.

Pagal I sąrašą

100 % kompensuojama: 

visiems apdraustiesiems, atitinkamai pagal diagnozes.

Pagal II sąrašą

100 % kompensuojama:

 • asmenims, pripažintiems nedarbingais, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas 0-25% darbingumo lygis, bei asmenims, kuriems yra sukakęs senatvės pensijos amžius ir teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas specialiųjų poreikių lygis; - asmenims, kuriems yra sukakęs senatvės pensijos amžius ir teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas didelių specialiųjų poreikių lygis;
 • asmenims iki 18 metų, kuriems yra nustatytas neįgalumas;
 • valstybės remiamiems asmenims, gaunantiems socialinę pašalpą.

80% kompensuojama:

 • asmenims iki 18 metų;
 • iš dalies darbingiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas 30–55 % darbingumo lygis;
 • asmenims, kuriems yra sukakęs senatvės pensijos amžius;
 • kitiems apdraustiesiems, kurių gydymui, medicininei reabilitacijai ir ligos prevencijai būtinos ortopedijos techninės priemonės.

Pagal III sąrašą

100 % kompensuojama:

 • asmenims, pripažintiems nedarbingais, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis, bei asmenims, kuriems yra sukakęs senatvės pensijos amžius ir teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas didelių specialiųjų poreikių lygis;
 • asmenims iki 18 metų, kuriems yra nustatytas neįgalumas;
 • valstybės remiamiems asmenims, gaunantiems socialinę pašalpą.

95% kompensuojama:

 • asmenims iki 18 metų.

80% kompensuojama:

 • iš dalies darbingiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas 30–55% darbingumo lygis;
 • asmenims, kuriems yra sukakęs senatvės pensijos amžius.50% kompensuojama:
 • kitiems apdraustiesiems, kurių gydymui, medicininei reabilitacijai ir ligos prevencijai būtinos ortopedijos techninės priemonės.

Verta atsiminti

Tais atvejais, kai prie gaminio skyrimo indikacijos yra nuoroda, gaminį galima užsakyti tik tuomet, jei medicinos dokumentų išraše, kartu su diagnoze pagal TLK-10-AM, nurodoma informacija, tenkinanti ortopedijos techninės priemonės skyrimo sąlygą (ortopedijos techninių priemonių sąraše žymima skaičiumi)

I, II ir III sąrašo gaminiai nekompensuojami:

 1. neapdraustiems Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšomis;
 2. tais atvejais, kai gaminio skyrimo indikacija nenurodyta ortopedijos techninių priemonių sąrašuose.

Ortopedinę priemonę skiriantys gydytojai

Sveikatos apsaugos ministro įsakymu ortopedijos technines priemones skiria šių profesinių kvalifikacijų gydytojai, neviršydami savo kompetencijos:

 • gydytojas chirurgas,
 • gydytojas ortopedas traumatologas,
 • gydytojas neurologas,
 • gydytojas neurochirurgas,
 • fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas,
 • gydytojas reumatologas,
 • plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas.

Atsisiųskite ortopedijos techninių priemonių katalogą: